18 maj 2009

Äppelblom
Nu står äppelträden i full blom!!!
Inte bara de i trädgårdarna och i fruktodlingarnas prydliga rader, utan även vildäppelträden ute i naturen. De som oftast inte blir uppskattade för sin frukt, utan brukar kallas för "surkart" eller "surskrabba". Men blommar gör de lika vackert som de odlade sorterna, om inte vackrare på grund av sin vildhet.

Inga kommentarer: